Praksisnytt

Samhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rus

De nye pakkeforløpene for psykisk helse og rus er tema på høstens samhandlingsmøte. De første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er allerede lansert, og skal gjelde fra 1. januar 2019.

To som går tur ved vannet
  • Hva betyr dette for fastlegers henvisning, pasientens rettigheter og tilbudet spesialisthelsetjenesten gir?
  • Hvilke konsekvenser får det for fastlegens karlegging før henvisning, for ansvarsfordelingen av somatisk utredning, for samhandling underveis i lange behandlingsforløp, og for den utredningen alle pasient skal tilbys?

På samhandlingsmøtet 14. november kl. 18 – 21 vil vi belyse sentrale punkter i disse forløpene.

Dette blir tema i tillegg til tema om osteoporose og D-vitaminer, som tidligere beskrevet i Praksisnytt nr. 7.

Se mer informasjon om samhandlingsmøtet 14. november her