HELSENORGE
Fastlegenyttig

Samhandlingsmøte – for deg som fastlege

PKO arrangerer hvert halvår «samhandlingsmøte» på sykehuset. Når vi planlegger møtene har vi noen klare målsetninger:

Geir Dunseth, PKO-leder
Sett av 27. oktober kl. 18.00 – 21.00. Da håper vi å se deg, og at du tar med en ny kollega, oppfordrer PKO-leder Geir Dunseth
  • ​​Det skal være faglig nyttig for fastlegen! Vi går ofte flere runder med foreleserne for å sikre at innholdet treffer fastlegens hverdag og problemstillinger.
  • Det skal berøre samhandling mellom fastleger og sykehus. 
  • Sykehusansatte og fastleger skal møtes. Selv om hovedmålgruppen er fastleger, er det helt avgjørende at vi får med aktuelle sykehusavdelinger nettopp fordi vi skal samhandle. Vi opplever alltid at sykehusansatte villig stiller opp! 
  • Det skal være rom for diskusjon og engasjement fra salen. Selv om vi ofte har opplevd at vi har lagt opp til et i overkant tett program, er målet at det er «deres møte». 
  • Det skal gi tellende kurstimer som åpen møteserie.

Samhandlingsmøtet skal være nyttig for fastleger i Vestfold, og bidra til å utvikle samhandlingen mellom fastleger og sykehuset.

Aktuelle tema

Når vi velger tema til disse møtene ser vi på aktuelle saker lokalt eller nasjonalt. Det er flere spennende temaer å velge blant. Vi i PKO arbeider tett på sykehuset og bringer fastlegeperspektivet inn i mange sammenhenger. Samhandlingsmøtet er en flott anledning til å dele sentral ny informasjon og å få deres innspill på slike saker. 

Nå i høst er det aktuelt å se på nye muligheter og endringer når sykehuset åpner nytt akuttsenter. Sykehuset etablerer også eget kreftsenter. Det er en fin anledning til å se nærmere på hvordan vi samhandler rundt kreftpasientene, og kanskje se på erfaringer vi har gjort etter 6 år med pakkeforløp for kreft. Og i høst skal Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) erstattes med DIPS Interactor. PKO har vært tett på prosessen for å gjøre rekvireringen funksjonell for oss fastleger, og det er naturlig å dele den omleggingen med dere. 

Et siste aktuelt tema er endring i nasjonale rutiner for profylaktisk rhesus-immunisering. Det er altså nok av aktuelle temaer, og vi er i ferd med å fastsette endelig program. Mer informasjon kommer når det er ferdig.​

Sett av 27. oktober kl. 18.00 – 21.00. Da håper vi å se deg, og at du tar med en ny kollega!Sett av 27. oktober kl. 18.00 – 21.00. Da håper vi å se deg, og at du tar med en ny kollega!

Samhandlingsmøte høsten 2021​

Har du aldri vært der?

Jeg hadde vært fastlege i mange år før jeg gikk på mitt første samhandlingsmøte. Og side har jeg vært på de aller fleste. Hvis du ikke har testet ut disse møtene anbefaler jeg deg å se om ikke dette kan være nyttig også for din fastlegepraksis. Eller kanskje du har en ny kollega som ikke har oppdaget disse møtene?  

Koronapandemien tvang frem en pause i slike møter. Men nå håper vi at det er mulig å invitere alle til nye samhandlingsmøter, og høstens møte planlegges arrangert onsdag 27. oktober kl. 18.00, som vanlig i sykehusets auditorium. Håper å se mange kjente og nye kollegaer!

«Kom gjerne med forslag til tema for slike møter. Hva ønsker du at vi skal fokusere på i fastlegens samhandling med sykehuset?»

Di
tt innspill
Vi i PKO tar gjerne jobben med disse arrangementene, og samarbeider tett med sykehuset når vi ser på temaer som vi tror er nyttige for dere. Men vi vil også gjerne ha innspill fra dere om temaer dere ønsker. 

Kontakt oss på PKO@siv.no​, eller benytt kommentarfeltet i facebook-gruppen «Praksisnytt». ​​