Praksisnytt

Samhandlingsmøte våren 2019

Neste samhandlingsmøte blir onsdag 3. april klokken 18 – 21. Hold av datoen allerede nå. Flere spennende temaer planlegges, mer informasjon kommer i neste Praksisnytt.

leger og sykepleiere og pasient

Kom gjerne med ønsker om fremtidige temaer på disse møtene, innspill sendes til: pko@siv.no