HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Samlokalisering av tjenester ved nordre Vestfold DPS

Døgnseksjonen allmennpsykiatri og det polikliniske dagtilbudet ved Grefsrud i Holmestrand flyttet i mai til nye og ombygde lokaler ved nordre Vestfold DPS på Linde, Nøtterøy.

​For pasienter som ikke har mulighet til å møte i Tønsberg og som tilhører poliklinikkene for rus og avhengighet og psykose, vil det fortsatt være kontorer for poliklinisk og ambulant virksomhet ved tidligere Horten sykehus.