Helsenorge
Praksisnytt

Sædundersøkelse etter vasektomi

Sentrallaboratoriet ved SiV utfører sædundersøkelse på indikasjonen kontroll etter vasektomi. Prøven har begrenset holdbarhet og vi ønsker å informere om prøvehåndtering.

Spermier

​Sterilisering ved vasektomi kan svikte, selv om sannsynligheten for dette er liten, < 1%. Rekanalisering (rask økning av spermieantall etter tidligere prøve uten påvist spermier) er anslått å forekomme hos 0.04-1% av vasektomerte.

Kontroll av sædprøve

Kontroll av sædprøve etter sterilisering anbefales tatt 3 måneder etter inngrepet og undersøkt på spesialisert laboratorium (anbefalinger fra European Association of Urology) i henhold til spesiell prosedyre. I denne perioden må mannen ha hatt minimum 20 ejakulasjoner med avhold siste 2-7 dager.  Hvis det påvises spermier i prøven, anbefales ny prøve etter 4-6 uker.

Vasektomien anses mislykket hvis det er mobile spermier i sædprøven 6 måneder etter inngrepet, og re-vasektomi må overveies. For sikkert å kunne utelukke at spermier er tilstede i prøven må preanalytiske krav overholdes. Prøven må rekvireres av lege; i IHR heter analysen Sæd – spermier. Bruker man papirrekvisisjon, må analysen påføres under andre analyser. 

Levering av prøven 

Pasienten leverer prøven direkte på laboratoriet i Tønsberg innen 2 timer etter at den er tatt og må være mottatt før klokken 13.00 (hverdager).

Utsett ikke prøven for temperatursvingninger, oppbevar prøven f.eks. på en innerlomme. For sterk kulde eller varme kan påvirke resultatet. Det er laget et informasjons- og følgeskriv som kan lastes ned fra våre nettsider og som skal leveres laboratoriet sammen med prøven.

Last ned informasjonsskriv om kontroll av sædprøve etter sterilisering

Sykehuset i Vestfold utfører ikke sædanalyse som del av infertilitetsutredning.