Praksisnytt

Sentrallaboratoriet innfører reflekstesting for TSH

Fra 1. november vil sentrallaboratoriet tilby analysen «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)». Dersom «TSH-refleks» rekvireres fører det til at TSH analyseres i serum og dersom svaret er utenfor referanseintervallet vil andre thyreoideaprøver automatisk tilleggsbestilles av laboratoriet (se flytskjema). «TSH-refleks» vil være et tillegg til dagens TSH-analyse.

Blodprøve

TSH i serum er den beste screeninganalysen ved spørsmål om thyreoidasykdom.

Når TSH er innenfor referanseintervallet, vil analyse av fritt T4, fritt T3 og thyreoidea-antistoffer (anti-TPO og TRAS) sjelden gi tilleggsinformasjon. Unntak er når det i sjeldne tilfeller er spørsmål om hypofysesvikt eller thyreoideahormonresistens. Da kan man ikke stole på TSH alene, men må også analysere fritt T4. «TSH-refleks» kan derfor brukes som en screeninganalyse ved spørsmål om primær thyreoideasykdom.

«TSH-refleks» skal ikke brukes hos gravide da de har andre referanseintervaller.

Hypothyreose

Ved oppfølging av pasienter med hypothyreose som behandles med levotyroksin (Levaxin eller Euthyrox) vil TSH alene være tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller, og man bør unngå å bestille analyse av fritt T4 rutinemessig. Hos disse pasientene skal den «vanlige» TSH-analysen rekvireres og ikke «TSH-refleks».

Dersom hypotyreose skyldes sykdom i hypofysen eller hypothalamus må behandlingen kontrolleres med fritt T4. Fritt T3 har ingen plass i diagnostikk av hypothyreose eller i oppfølging av hypothyreose hos pasienter som behandles med levotyroksin.

«TSH-refleks (screening thyreoideasykdom) »

Sentrallaboratoriet endrer samtidig TSH til «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)» i IHR-pakkene anbefalt av NOKLUS og i pakkene «Pakkeforløp psykisk helse» og «Generell sjekk».

Dagens stoffskiftepakker erstattes med pakkene «Stoffskifte høyt, kontroll», «Stoffskifte lavt, kontroll» og «Stoffskifte, utredning».

De legekontorene som har «egenproduserte» pakker, bør bytte ut TSH (og evt. fritt T4/fritt T3) med «TSH-refleks» der det er indisert. Ta kontakt med laboratorierådgiver for spørsmål om IHR (telefon 909 63 669).

Gjør kloke valg

Vi håper riktig bruk av «TSH-refleks» vil være med på å redusere antall unødvendig rekvirerte undersøkelser i tråd med legeforeningens «gjør kloke valg»-kampanje.

Les mer om kampanjen "Gjør kloke valg"

Flytskjema TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)

Flytskjema TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)

Referanser:

1.Garber JR, Cobin RH, Gharib H, Hennessey JV, Klein I, Mechanick JI, Pessah-Pollack R, Singer PA, Woeber KA, American Association of Clinical E, American Thyroid Association Taskforce on Hypothyroidism in A. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endocr Pract. 2012;18:988-1028.

2.Walsh JP. Managing thyroid disease in general practice. Med J Aust. 2016;205:179-84.

3.Henze M, Brown SJ, Hadlow NC, Walsh JP. Rationalizing Thyroid Function Testing: Which TSH Cutoffs Are Optimal for Testing Free T4? J Clin Endocrinol Metab. 2017;102:4235-41.