Helsenorge
Praksisnytt

SiV starter opp med analyse av PEth

Fra 3. februar 2020 starter sentrallaboratoriet opp med analyse av PEth (Fosfatidyletanol 16:0/18:1). PEth dannes i blodet bare når etanol er tilstede og er derfor en god markør for alkoholinntak. Konsentrasjonen gjenspeiler det totale konsumet de siste 2-4 uker før prøvetaking. Gjentatte målinger kan benyttes til å følge endringer over tid.

mann med ølboks

​Indikasjoner:

  • Medisinsk indikasjon: Som en del av utredningen av mulig overforbruk av alkohol, eller som ledd i utredning av sykdommer og tilstander som kan være sekundære til overforbruk av alkohol (f.eks. leversykdom, gastritt, pankreatitt, perifer nevropati og psykiske lidelser). 
  • Kontrollformål: Dokumentasjon og kontroll av totalavhold fra alkohol, eller dokumentasjon og kontroll av at prøvegiveren holder seg innenfor et moderat forbruk av alkohol.

Resultat og tolkning:

Resultat og tolkning PEth
< 0,03 µmol/L:Avhold eller svært lavt konsum
0,03 - 0,30 µmol/L:   Moderat konsum
>0,30 µmol/L:            Høyt konsum

De angitte grenseverdiene er ikke skarpe. PEth-analyse bør ses i sammenheng med annen informasjon om prøvegiverens alkoholvaner og bør ikke alene danne grunnlag for negative sanksjoner.

Anbefalt prøvetakingsfrekvens for langtidsoppfølging av alkoholforbruk vil vanligvis være hver 2. - 4. uke.

For ytterligere opplysninger, se vår analysehåndbok.