HELSENORGE
Praksisnytt

Sjekkliste ved henvisning til MR

En MR-maskin lager bilder med et statisk magnetfelt og radiobølger, hvor begge deler har stort potensial til å gi skader hos pasienten. Derfor er det svært viktig å fylle inn sjekklisten sammen med pasienten før MR-undersøkelsen.  Radiologisk  avdeling kommer derfor med noen tips til deg som henviser for hvordan du kan besvare spørsmålene på sjekklisten til magnetisk resonanstomografi (MR)-henvisninger ved Sykehuset i Vestfold.

MR

​Sykehuset i Vestfold har to MR-skannere med ulik magnetfeltstyrke. Vi koordinerer vårt timeoppsett ut fra pasientsikkerhet og hvor vi kan få tatt den beste MR-undersøkelsen for den aktuelle pasienten. Personalet ved sykehusets MR-avdeling bruker mye tid til å verifisere om et eventuelt implantat er sikkert å ta inn i MR-maskinen.

Radiologisk avdeling har lange ventelister for å få utført undersøkelser, og dersom vi først får informasjonen når pasienten møter opp til time, kan det være for seint. I ytterste konsekvens kan det skje en alvorlig komplikasjon på grunn av et implantat som ikke blir fanget opp; brannskade, cerebralt klips i bevegelse. Vi kan da bli nødt til å sende hjem pasienter som kunne vært undersøkt på en annen maskin (magnetfeltstyrke) eller med alternative bildeprotokoller.

Ofte hører vi påstanden at pasienten har utført MR-undersøkelser tidligere og derfor må jo implantatet være MR-sikkert. To ulike MR-undersøkelser kan være veldig ulike med tanke på magnetfeltstyrke og potensial for oppvarming av metall i kroppen. Det er derfor ikke tilstrekkelig å vite at pasienten har vært til MR før, og dermed anta at det er helt i orden å gjøre det på nytt.

Pasienter som har vært til større inngrep blir ofte utstyrt med pasient-ID kort med navn på implantat, leverandør, typenummer. Her står de vitale data som vi på MR trenger.

Eksempler på type implantater som det er viktig å opplyse om:

  • Tekniske implantater: elektroniske medisinpumper/stimulatorer/pacemaker
  • Hjertestenter /andre typer stenter/vaskulære klips/coiler /emboliseringsmateriale
  • Ortopediske proteser/implantater
  • Ventrikkelshunter/cochleaimplantater/VAP
  • Brystimplantater
  • Fremmedlegemer: metallsplint på øyet /granatsplinter/skuddskader

 

Brannsår i hud på pasient
Fig. 1A Brannsår i hud på pasient.

Arteriekran som har smeltet
Arteriekran som har smeltet/tatt fyr under MR-skanning

I tillegg har metalliske implantater potensial til å ødelegge bildene (se figur 2 A og B), og gjøre disse ubrukelige.

 

Eksempler på effekten av metalliske implantater på bildekvalitet. Slike bilder er i verste fall ubrukelige.
Fig. 2A - Eksempel på effekten av metalliske implantater på bildekvalitet. Slike bilder er i verste fall ubrukelige.


Fig. 2B - Eksempel på effekten av metalliske implantater på bildekvalitet. Slike bilder er i verste fall ubrukelige.
Fig. 2B - Eksempel på effekten av metalliske implantater på bildekvalitet. Slike bilder er i verste fall ubrukelige.


På grunn av stor pågang etter MR-undersøkelser er det viktig at timer ikke går til spille. For et raskest mulig timeoppsett er det viktig at sjekklisten er korrekt utfylt.

Det er tidkrevende å finne korrekte opplysninger og verifisere undersøkelseskriteriene for de ulike implantater. Vi er derfor helt avhengig av at sjekklisten som følger henvisningen er fylt ut så komplett som overhodet mulig og trenger å vite navn på implantat, modell og type nummer før pasienten ankommer undersøkelsen.

Informasjon om implantater, som dere antar er MR-sikre, er det også viktig at dere fyller inn i skjemaet (eksempelvis hjertestenter, hofteproteser) slik at vi skal kunne optimalisere undersøkelsene og passe på at bildene ikke blir ødelagt.

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat om hendelser som har oppstått knyttet til mangelfull eller feil informasjon i MR-sjekkliste. Læringsnotatet er relevant for alle leger som rekvirerer MR-undersøkelser, for radiologiske avdelinger og for alle som jobber med kvalitet- og pasientsikkerhet:
Se læringsnotat om hendelser som har oppstått knyttet til mangelfull eller feil informasjon i MR-sjekkliste