Helsenorge
Praksisnytt

Slutt på biopsisvar fra gastroenterologene

Frem til nå har fastleger fått papirkopi av histologi-svar etter at pasienter har vært til for eksempel coloscopier.

Lege og pasient  i samtale

​Disse har kommet pr brevpost, mens epikrisen/poliklinikknotatet har kommet elektronisk. Siden fastleger har lite bruk for dette, i tillegg til at et slik svar ikke sier noe om oppfølging eller ikke, er det nå enighet med gastroenterologisk seksjon om at de slutter å sende ut kopi av disse histologisvarene.

Heretter vil svar på biopsier komme enten i epikrisen/poliklinikknotatet, eller som et separat notat (elektronisk) som også inneholder informasjon om eventuell oppfølging av svaret.