HELSENORGE
Praksisnytt

Slutt på følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» 1. oktober

Fra og med 1.oktober vil ikke følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» bli sendt ut sammen med papirepikrisene.

Lege og pasient i samtale

Sykehuset i Vestfold sender fra tid til annen ut epikriser på papir selv om disse er sendt og oftest mottatt elektronisk på legekontorene først. Dette skyldes en feil i applikasjonskvitteringen på SiV som ikke er mulig å rette opp foreløpig. Det er med andre ord ikke en feil i legekontorets kommunikasjon.

Fortsatt noen epikriser på papir

Legekontorene vil av og til motta noen epikriser på papir som de først fikk elektronisk. Men disse vil nå komme uten følgeskriv.

Det er fortsatt viktig å sjekke om papirepikrisen er mottatt elektronisk før den eventuelt makuleres.