Slutt på papirsvar fra blodbanken

Praksisnytt

Fra og med 1. mars 2019 sendes det ikke ut papirsvar fra bodbanken til rekvirenter som kan motta elektroniske svar.

Blodbank