HELSENORGE

Søndre Vestfold DPS: Somatiske undersøkelser og oppfølgning

Søndre Vestfold DPS ønsker samarbeid med fastlegene for å foreta nødvendige somatiske undersøkelser og oppfølgning.

​Det er kjent at en del psykiske lidelser har somatisk årsak som må avklares
før henvisning, og vi ber derfor henviser om å avklare noen somatiske
forhold før henvisning. Vi viser til SiVs hjemmeside under henvisningsrutiner DPS for nærmere informasjon www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisningsrutiner.

Det er også kjent at en del medikamenter for psykiske lidelser har somatiske bivirkninger, og vi vil derfor gjerne samarbeide med fastlege i oppfølgningen av disse. Vi endrer derfor våre rutiner slik at inntaksmøtet heretter ber fastlege om utfyllende somatiske opplysninger hvis ikke disse følger med henvisningen.

Dessuten vil den enkelte lege heretter også be om somatiske opplysninger og oppfølgning i behandlingsforløpet hvis det er behov for dette.

På forhånd takk for samarbeidet.
Hans Kvalsvik, praksiskonsulent, Søndre Vestfold DPS
hans.kvalsvik@siv.no
Lene Nyegaard Andersen, avdelingssjef, Søndre Vestfold DPS
lennyg@siv.no