HELSENORGE
Praksisnytt

Stabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analyse

Fra 22. oktober har det oppstått stabilitetsproblemer med reagensene til vår Borrelia IgM-analyse, og analysen er enda ikke tilbake i rutinemessig drift.  Vi har tilstrekkelig restlager av de gamle reagensene til å analysere et begrenset antall prøver og prioriterer på bakgrunn av kliniske opplysninger.

reagensrør

Borrelia IgM tester generelt er beheftet med usikkerhet både vedrørende sensitivitet og spesifisitet. De har lav negativ prediktiv verdi i tidlig forløp (Erytema migrans), hvor et negativt IgM-resultat ikke kan utelukke aktuell infeksjon og heller ikke er anbefalt utført.

Falskt positive IgM-resultater forekommer ofte, både som kryssreaksjon mot andre bakterier, men også grunnet naturlig forekommende IgM antistoffer som finnes hos over 1 % av befolkningen. Dette gir testene lav positiv prediktiv verdi som vanskeliggjør tolkningen, spesielt av isolerte positive IgM-resultater.

På bakgrunn av dette har nå flere laboratorier i Norge sluttet å utføre IgM-analysen primært på alle prøver, men utfører analysen hovedsakelig som et supplement til positive Borrelia IgG-resultater. Etter at vi byttet plattform for vår Borreliadiagnostikk i sommer har utfordringene med Borrelia IgM forsterket seg. Selv om mangelen på stabile IgM-testreagenser nå er et midlertidig problem, vil også vi i løpet av kort tid legge om vår testpraksis.

Alle prøver til Borreliadiagnostikk vil først analyseres for IgG og suppleres med IgM-analyse ved tilstedeværelse av IgG-antistoffer. Ved mistanke om nevroborreliose og ved utredning av barn vil alltid IgM analyseres, uavhengig av IgG-resultatet. Nærmere informasjon vil komme innen enderingene trer i kraft.