HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Status for interaktiv henvisning og rekvirering

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som gjør det enkelt for legekontorene å bestille både laboratorieprøver og bildediagnostiske undersøkelser fra sitt eget journalsystem. Ved hjelp av IHR-løsningen kan sykehusene i Helse Sør-Øst tilby legekontorene rekvireringsløsning som er i samsvar med nasjonale standarder på området.

​Helhetlig rekvireringsløsning

SiV var helseregionens første pilothelseforetak. Den første elektroniske laboratorierekvisisjonen ble sendt fra legekontoret 3 Leger DA forsommeren 2012. Siden den gang har fokus vært å forbedre ytelsen og funksjonaliteten ute på legekontorene.

SiV tilbyr legekontorene nå å rekvirere prøver og undersøkelser uten bruk av papirrekvisisjoner til alle Klinikk medisinsk diagnostikk sine avdelinger uten bruk av papirrekvisisjoner:

  • Sentrallaboratoriet
  • Mikrobiologisk avdeling
  • Patologiavdelingen
  • Radiologisk avdeling i Larvik og Tønsberg
  • Brystsenteret
  • Nukleærmedisinsk seksjon

Løsningen gir legekontorene veiledning i prøvetakingsprosessen og sikrer datakvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. I overkant av 40 legekontor bruker IHR på daglig basis i Vestfold. I tillegg kan legekontorene i Telemark bruke IHR til å rekvirere prøver til Mikrobiologisk
avdeling ved SiV.

Tekniske forutsetninger

De fleste legekontorene kan ta IHR i bruk, men dette avhenger av hvilket journalsystem man benytter. Majoriteten av journalsystemene som fastlegene bruker er integrert med IHR. Journalsystemene CGM Journal, WinMed 2 og Infodoc Plenario har løsning på plass. For rekvirentene
som bruker journalsystemet SystemX er ventetiden endelig snart over;- høsten 2016 piloterer tre legekontor IHR sammen med SystemX. Sykehuset tar kontakt med aktuelle legekontor når løsningen er ferdig uttestet.

Legekontor som benytter såkalte tynnklientløsninger samt
sykehjem og legevakter kan ennå ikke bruke IHR. Leverandøren
jobber med å tilpasse IHR også til disse journalsystemene.

Tett på legekontorene

Det er Sykehuspartner som drifter løsningen, men dedikerte ressurspersoner på sykehuset fungerer som legekontorenes brukerstøtte og vedlikeholder det medisinskfaglige innholdet. Legekontor som ønsker kontakt kan sende e-post til brukerkontakt.lab@siv.no eller ringe laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten på 90 96 36 69.

Frode Løkeberg Solem, prosjektleder
Klinikk medisinsk diagnostikk
Frode.solem@siv.no

Toril Holmøy Svendsen, laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten,
Klinikk medisinsk diagnostikk
Brukerkontakt.lab@siv.no