HELSENORGE
Praksisnytt

Svangerskapsdiabetes – nye retningslinjer

Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes.

 

Gravid mage
​Se informasjon om ny retningslinje for svangerskapsdiabetes på Helsedirektoratet sine nettsiderRetningslinjene legger opp til en to-delt screening med HbA1c i 1.trimester og glukosebelastningstest i uke 24-28. I tillegg vektlegges betydningen av fedme, med eller uten hyperglykemi, som risikofaktor for fødselskomplikasjoner, og tidlig ultralyd anbefales for fl ere. Noen pasienter skal følges opp både ved endokrinologisk seksjon og ved gynekologisk seksjon. Vi anbefaler at man i de tilfellene som rutine henviser begge steder, selv om vi også
vil prøve å sikre en koordinering der vi ser det mangler.

Tidlig hyperglykemi

HbA1c tas ved første svangerskapskontroll (inntil uke 16) for å identifi sere kvinner med udiagnostisert pre-gestasjonell diabetes/hyperglykemi ved følgende risikofaktorer:

 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes
 • Foreldre med diabetes
 • Pregravid kroppsmasseindeks (KMI) > 30 kg/m2

Sen hyperglykemi

Tilby glukosebelastningstest i uke 24-28 til alle gravide som fyller
en eller fl ere av følgende risikofaktorer: 

 • Alder > 25 år (> 40 år hvis født før uten svangerskapsdiabetes)
 • Pregravid KMI > 25 kg/m²
 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Foreldre med diabetes
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes

Tolking og tiltak i henhold til glukosemålinger: (se tabell)

  Biokjemiske kriterier Tiltak
Tidlig hyperglykemiHbA1c 5,9-6,4 %Henvis Endokrinologisk seksjon
Diabetes oppdaget i svangerskapet

HbA1c ≥ 6,5 %

eller

Fastende glukose ≥ 7 mmol/L

eller

2 timers glukose ≥ 11,1 mmol/L

Henvis til Endokrinologisk og Gynekologisk seksjon
Svangerskapsdiabetes

Fastende glukose 5,3-6,9 mmol/L

eller

2 timers glukose 9.0-11,0 mmol/L

Oppfølging av fastlege. Henvis Endokrinologisk seksjon ved manglende måloppnåelse.

Henvis til Gynekologisk seksjon for ultralyd i uke 36.

Henvis Endokrinologisk og Gynekologisk seksjon ved KMI > 35 kg/m2

Ingen diabetes

Fastende glukose < 5,3 mmol/L og

2 timers glukose < 9,0 mmol/L

Ingen videre testing.

Ved KMI > 35 kg/m2 henvis til Gynekologisk seksjon for ultralyd i uke 24.

 

Behandling/oppfølging hos fastlege

Det anbefales at alle ved diagnosetidspunkt får adekvat informasjon om diagnosen, kostråd, oppfordring til daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet i minst 30 minutter samt opplæring i egenmåling.

Det anbefales tre daglige blodsukkermålinger:

 • fastende
 • to timer
 • etter frokost
 • to timer etter middag.

Behandlingsmålet for egenmålinger er:

 • Fastende glukose < 5,3 mmol/L
 • Glukose to timer etter måltidsstart < 6,7 mmol/L

Når behandlingsmålet nås ved livsstilsendringer alene, vil egenmåling av glukose tre ganger daglig 1-2 dager per uke som regel være tilstrekkelig.

Dersom man etter optimalisering av kost og fysisk aktivitet har mer enn tre målinger over behandlingsmålet i løpet av to uker, må kvinnen henvises til spesialisthelsetjenesten for oppstart av behandling. Medikamentell behandling av svangerskapsdiabetes er en spesialistoppgave.

Kvinner som klarer seg gjennom svangerskapet på kostregulering skal henvises til vekstkontroll med ultralyd ved gynekologisk seksjon ved uke 36.

Det er viktig å merke seg at kvinner med pregravid KMI > 35 kg/m2 uten hyperglykemi anbefales henvist til gynekologisk seksjon fra uke 24.

Oppfølging av overvektige kvinner

Sykehuset i Vestfold har også tilbud om oppfølging av overvektige kvinner, uavhengig av glykemisk status, for å forhindre uønsket vektøkning i graviditeten.

Kvinner med pregravid KMI 30-34,9 kg/m2 kan henvises til poliklinikk overvekt hvor de tilbys time med klinisk ernæringsfysiolog og deretter oppfølging i gruppe med helsesøster og klinisk ernæringsfysiolog.

Kvinner med pregravid KMI ≥ 35 kg/m2 kan henvises senter for sykelig overvekt for samtale med lege og klinisk ernæringsfysiolog.