HELSENORGE

Sykehuset har fått nye nettsider

1. november lanserte SiV og alle andre helseforetak i Helse Sør-Øst nye nettsider.
skjermdump av nettside

De nye nettsidene til sykehusene tar utgangspunkt i pasientens behov før, under og etter behandling. De er skreddersydde for å dekke behovet for både praktisk informasjon og informasjon om diagnose og behandling. Nettsidene skal være en del av behandlingsforløpet og bidra til å stille behovet for informasjon som mange pasienter har i en sårbar fase.

Hva med fastlegen?

På bakgrunn av funnene i forhåndsanalysen er informasjon om henvisningsrutiner for den enkelte behandling eller behandlingsprogram (pasienforløp) lagt inn på samme side som informasjon om behandlingen. Se etter den blå knappen “Sjekkliste for henvisning – fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning:
 

Dette bildet mangler alt-text

Se oversikt over alle behandlinger som er lagt inn på nettsidenSe oversikt generelle henvisningsrutiner

Samhandlingsinformasjon på nettsiden

De gamle nettsidene til SiV inneholdt mye informasjon for førstelinjetjenesten, denne informasjonen er også å finne på de nye nettsidene. Vi har laget egen samhandlingsside hvor vi har informasjon til både fastleger og førstelinjetjenesten.

Gå til samhandlingssideGå til informasjon for fastlegene i VestfoldGå til informasjon for kommunehelsetjenesten i Vestfold

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Gjennom prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har nå alle landets helseforetak flyttet nettsidene sine over til helsenorge-plattformen.

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» intervjuet 150 pasienter, pårørende og helsepersonell i 18 fokusgrupper ni steder rundt om i landet. Alle sykehusene hadde også en spørreundersøkelse på sine nettsider hvor brukerne skulle si hva de lurte aller mest på.

En unison tilbakemelding fra folk var at de ønsket informasjon om det som skjer før, under og etter behandling. De ville også finne oversiktlig og lettfattelig informasjon om diagnose, prognoser og behandling, med mulighet til å fordype seg i mer utfyllende informasjon. De sa at de har behov for helhetlig, relevant informasjon om pasientløpet og oversikter over hvor man kan få behandling for hva. Informasjon om kvalitet, ventetider og henvisningsrutiner ved det enkelte behandlingssted sto også på ønskelista i tillegg til praktisk informasjon om sykehuset.

Brukertester

Under utviklingen av felles nettløsning har vi latt brukerne ha en hånd på rattet: De har fått teste løsningen og gi tilbakemeldinger på om vi er på rett veg. Slik vil det fortsatt være når nettløsningen skal videreutvikles. Vi håper og tror at dette er et langt og viktig og riktig skritt på vegen mot pasientens helsetjeneste.

Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

Finner fort fram

I november  ble det gjort en brukertest med til sammen tolv personer. Det er nyttig å få innblikk i hvordan ulike målgrupper bruker nettsidene.
- Resultatene viser gjennomgående at testpersonene finner fort fram på nettsidene. De liker godt konseptet rundt behandlingsprogram der man kan lese om de ulike delene av et forløp, for eksempel om røntgen, å ta vevsprøve eller kirurgi, sier testansvarlig, Vilda Breivyte Buhs i Direktoratet for e-helse.

«Fint med folkelig språk!»

Hun legger til at pasienter og pårørende liker godt at ventetidene vises og at man kan gå direkte til «Velg behandlingssted» for å sammenligne ventetider ved ulike sykehus. Også det tydelige og folkelige språket på nettsidene, setter de pris på.

Tydeligere søk

- Av ting vi må jobbe videre med, viser brukertesten at det er behov for å tydeliggjøre de ulike typene søk, og å få bedre fram hva som er oppmøtested for de ulike behandlingene. Det er også behov for et tydeligere skille mellom lenker og overskrifter i et behandlingsprogram, sier testansvarlig.

Positive på pasientenes vegne

Fastlegene som var med i testen var positive til nettsidene på pasientenes vegne. Men de som bruker egne systemer for henvisning og dokumentasjon, ønsker ikke å bruke nettsidene til å finne behandlingsinformasjon. Denne vil de heller ha i sine egne systemer. “Dette er bra informasjon, men det er ikke her jeg vil ha den!”, sa en.

Om brukertesten:

Den første etter at alle landets sykehus har fått like nettsider. Det vil komme flere.

  • Testen foregikk både på mobil og pc.
  • Fire leger og åtte pasienter og pårørende deltok.
  • Disse sidene ble testet: Helse Bergen, Helse Stavanger, Vestre Viken ved Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Drammen sykehus, Oslo universitetssykehus ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, St. Olavs Hospital, Sørlandet sykehus ved Arendal sykehus, Helse Møre og Romsdal v/ Ålesund sykehus, Helgelandssykehuset.

Nettsidene er under utvikling, og vi jobber stadig med å beskrive flere behandlinger. Det at behandling ikke er beskrevet, betyr ikke nødvendigvis at den ikke tilbys.

Har du tilbakemeldinger på nettsidene?

Send en e-post til

informasjon@siv.no