HELSENORGE
Praksisnytt

Sykehuset i Vestfold har ikke tilbud om sterilisering av menn

Sykehuset i Vestfold (SiV) får regelmessig henvisninger med spørsmål om sterilisering av menn. Sykehuset i Vestfold har dessverre ikke lenger noe tilbud om sterilisering av menn, og disse må henvises til avtalespesialist eller private tilbud.