HELSENORGE
Praksisnytt

Sykehusets journalsystem (DIPS) vedlikeholdes søndag 17. januar 2021

Dette betyr at all meldingsflyt stanses i tidsperioden 09.00 – 23.00. SiV vil i den tiden ikke kunne sende ut epikriser eller dialogmeldinger, og ikke kunne ta imot henvisninger eller dialogmeldinger. Det omfatter også rekvirering av prøver/røntgen.

tastatur

​Meldinger som opprettes i denne tiden vil bli tilgjengelige når meldingsflyten starter opp igjen. Så dette vil først og fremst ha praktisk betydning for legevakter.