HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

TB- IGRA Quantiferontest - prøvetaking

Tuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.

​Vi får ofte spørsmål fra primærhelsetjenesten om de kan utføre prøvetakingen selv. Testen krever imidlertid at det tas prøver på spesialrør, og prøverørene må spesialbehandles innen kort tid. For å sikre at prøvene blir håndtert på riktig måte og ankommer laboratoriet innen tidsfristen, så anbefaler vi at pasienten henvises til sykehuset for prøvetaking (enten i Tønsberg, Larvik eller Sandefjord).

Ta kontakt dersom det er spørsmål.

Toril Holmøy Svendsen,
laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten,
tlf: 90963669
Brukerkontakt.lab@siv.no