Praksisnytt

Telefonnummer til ambulant akutteam (AAT)

Ved henvendelse til Ambulant akutt team (AAT) skal telefonnummer 33 37 50 77 benyttes.

Tre som prater

I en overgangsfase har dette nummeret sammen med tidligere nummer til Nordre- og Søndre Vestfold DPS vært mulige å bruke, men nå er altså de gamle numrene til AAT avviklet.

Dette nummeret brukes til alle akutte henvendelser om voksne til klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold. BUPA kontaktes som tidligere på eget nummer.