HELSENORGE
Praksisnytt

Tidlig ultralyd av gravide – ikke etablert praksis enda

Tidlig ultralyd screening i uke 11-14 for alle gravide er vedtatt av Stortinget i mai -20. Men det er ikke satt ut i praksis enda. Helsedirektoratet kommer med en plan for hvordan dette skal innføres i løpet av november.

gravid mage

Dette medfører ca 2000 flere ultralydundersøkelser per år og både gynekologer og jordmødre må etterutdannes for å kunne tilby denne undersøkelsen. Sannsynligvis vil ikke dette kunne innføres nasjonalt før godt ut i 2021.

Foreløpig forholder vi oss til de gjeldende retningslinjene om hvem som har rett på fosterdiagnostikk (uke 11-14). Dette gjøres ved Oslo universitetssykehus og kun på medisinsk indikasjon som alder over 38 år, arvelige sykdommer, medikament bruk og lignende.

Vanlig «tidlig ultralyd» gjøres også på medisinsk indikasjon, engstelig mor, usikker siste mens, blødninger eller lignende. Denne ultralyden er ikke det samme som tidlig ultralyd screening og gjøres i uke 8-10 ved SiV.