HELSENORGE
Praksisnytt

Tidligere overtidskontroll

Fra og med 15.september 2020 blir overtidskontrollen (trivselskontrollen som før var en uke etter termin) utført i uke 41+0, altså 4 dager over termin. Det er derfor viktig at fastlege/jordmor henviser til overtidskontroll tidsnok for dette.

gravid mage

Ved denne kontrollen blir det vurdert om kvinnen skal induseres eller tilbys videre kontroller ved gynekologisk poliklinikk.

Henviser kan ringe tlf 33 34 25 52 (gyn poliklinikk) for å få time imens kvinnen er på kontoret. Det blir satt av fem timer daglig til dette formålet.