HELSENORGE
Praksisnytt

Tilbud om konsultasjon hos sykepleier etter utskrivelse for pasienter med kols

Sykehuset i Vestfold tester ut et nytt tilbud til pasienter med kols som har vært innlagt ved lungeseksjonen. Siden februar har 30 pasienter vært til konsultasjon hos sykepleier ved lungepoliklinikken, innen fire uker etter utskrivelse. 

samtale med sykepleier

​Høy risiko for reinnleggelse

Ifølge nasjonale tall har pasienter med kols rundt 30 % risiko for å bli reinnlagt i sykehus etter utskrivelse. Årsakene er ofte sammensatte og ved alvorlig kols kan det lett inntreffe en uforutsigbar klinisk forverring. 

- Det er ønskelig å forbedre dagens pasientforløp for pasienter med kols og vi ser behov for å tilby pasientene en tettere oppfølging etter en utskrivelse, sier seksjonsoverlege Hanne Skanke. 

Konsultasjon hos sykepleier   

Nå får pasienter med kols, som har vært innlagt ved lungeseksjonen ved Sykehuset i Vestfold, tilbud om konsultasjon hos sykepleier ved lungepoliklinikken 1-3 uker etter utskrivelse. Pasientene får beskjed om tidspunkt for konsultasjon, allerede før utskrivelse fra sykehuset. 

- Målet er å tilby pasientene en systematisk oppfølging med fokus på egenmestring av kronisk sykdom og forebygge forverringer av kols, sier teamsykepleier Annette Fossberg 

Temaene som blir gjennomgått under konsultasjon er:
​Det tas også rutinemessig kontroll av syre-/basestatus i blodet, for vurdering av respirasjonssvikt. Hvis pasienten har fått «muntlig kjøreforbud» relatert til kortvarig respirasjonssvikt under innleggelse, vurderes dette på nytt i samråd med lege i forbindelse med konsultasjon.   

- ​Informasjonsoverføring til kommunen sikres ved at poliklinisk notat sendes til fastlege etter konsultasjon på poliklinikken, samt til sykepleietjenesten i kommunen hvis pasienten har kommunale helsetjenester fra tidligere, sier teamsykepleier Annette Fossberg.   

Kvalitetsforbedring 

Konsultasjon hos sykepleier etter utskrivelse er et kvalitetsforbedringsprosjekt og alle pasienter som deltar, får invitasjon og samtykke til å delta i evaluering av tilbudet. 

- Vi ønsker å undersøke brukertilfredshet og gevinster ved at det blir iverksatt systematisk oppfølging etter utskrivelse, sier prosjektleder Kathrine Berntsen. 
Basert på tilbakemelding fra pasientene er det ønskelig å forbedre og videreutvikle tilbudet ytterligere på sikt.  

Se også: