HELSENORGE

Tilbud om ønskeambulanse fra SiV

Sykehuset i Vestfold har et tilbud om ønskeambulanse for alvorlige syke pasienter som ikke kan reise med vanlige transportmidler. Frivillig helsepersonell og ambulanse transporterer pasienten til et ønsket sted.

​Hensikten med tilbudet er å oppfylle et ønske. For eksempel å besøke et spesielt sted eller arrangement, delta på en familiesammenkomst eller besøke en venn.

Tilbudet drives gjennom frivillig innsats av ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Sykehuset stiller ambulanse og utstyr til disposisjon.

Pasientens ønske, praktiske muligheter og medisinske og pleiemessige behov må vurderes før turen.

Seksjonsleder Nina Cecilie Firing
Onkologisk-palliativ seksjon
Tlf. 33 34 27 35
E-post: nina.firing@siv.no

Mer informasjon: www.siv.no/praktisk-informasjon/onskeambulansen