HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Tilbud om PET-CT ved Sykehuset i Vestfold

Nukleærmedisinsk seksjon ved radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold kan fra desember tilby undersøkelse med såkalt PET-CT.

PETCT-buss

​PET står for positronemisjonstomografi og er en metode for påvisning av sykdomsprosesser i kroppen. Før undersøkelsen får pasienten injisert radioaktivt sukkervann (18-FDG) som har spesiell affi nitet for patologiske metabolske prosesser i kroppen.

Sammen med en CT-maskin får man i tillegg en god anatomisk fremstilling.

Mobil løsning - PET-buss

Tilbudet dreier seg om en mobil løsning, såkalt PET-buss. Planlagt kapasitet er i utgangspunktet fem pasienter én dag i uken (så langt tirsdager).

Henvisning

Henvisninger sendes radiologisk avdeling, nukleærmedisinsk seksjon av sykehusets lungeleger.

Tilbudet er i første rekke rettet mot pasienter som er i pakkeforløp
kreft hvor utredning med PET-CT er obligatorisk.

Foreløpig gjelder dette preoperativ utredning av lungekreft som henvises av
spesialist, men andre pasientgrupper kan også være aktuelle.