HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Timebestilling radiologi - ettårsgrense

Radiologisk avdeling kan ikke ta i mot henvisninger til time mer enn ett år frem i tid.

1. november trer Lov om endring av pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Den innebærer at alle pasienter som det vurderes har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten har rettighet.

Den sier også at alle henvisninger skal være vurdert innen ti virkedager (mot tidligere 30 virkedager). Da skal pasienten gis brev med time dersom undersøkelse/konsultasjon er mindre enn fire måneder frem i tid. Hvis tidspunktet er mer enn fire måneder frem i tid skal det gis en tentativ uke for oppmøte.

For å gjøre dette mulig kan radiologisk avdeling dessverre ikke ta i mot henvisninger til time mer enn ett år frem i tid. Vi håper og tror at dette ikke vil by på problemer og minner om at hensikten er et bedre tilbud totalt sett og i henhold til den nye lovens intensjoner.

Anders M Hager, avdelingsoverlege
Radiologisk avdeling
anders.hager@siv.no