Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Tolkehjelp

Sykehuset vil minne om at en stadig større del av pasientene ikke behersker norsk godt nok til å følge med i en konsultasjon og undersøkelse og i tillegg forstå de beskjeder som gis.

Barn skal aldri brukes som tolk!

Ut fra fastlegens kjennskap til pasienten oppfordres det derfor å være nøye med å angi om pasienten har behov for tolk når henvisningen sendes. Husk å angi språk.

Sykehuset er da ansvarlig for å ordne tolk ved sykehusbesøket.

Carl Morten Levy, praksiskoordinator
carl.morten.levy@siv.no