Praksisnytt

Transport av oppesittende pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19 smitte

Pasientreiser ønsker en tett dialog med behandlere og rekvirenter som bestiller pasientreiser for å redusere smittespredning av Covid-19. Vi opplyser om midlertidig rettighetsendring hvor pasienter som kjører selv, nå får dekket utgifter til parkering, bom og bilferge.

målskive

For pasienter som er mistenkt eller påvist smittet av Covid-19, og som ikke kan reise på egenhånd eller ikke kan bli kjørt av pårørende, etablerer Sykehuset i Vestfold f.o.m. tirsdag 31. mars en ordning med egne biler for de som kan transporteres sittende. Dette gjøres for å unngå smittespredning i drosje.

Transporttilbudet vil, ved oppstart, bestå av en bil med utgangspunkt i Tønsberg, og fremtidig kapasitetsbehov tilpasses i tett dialog med ambulansetjenesten. For bestilling av denne bilen, kontaktes Pasientreiser på hverdager mellom kl. 07.00-20.00 på telefonnr. 35 00 5818 og AMK mellom kl. 20.00-07.00 hverdager og gjennom hele helgen på telefonnr. 33 72 76 00.
 
Det vil bli lenger ventetid enn normalt, og vi ber derfor rekvirentene være oppmerksomme på pasientens helsetilstand som raskt kan forverres. Ambulansetjenesten er tilgjengelig for de sykeste gjennom 113 og AMK.