Praksisnytt

Trygt å utføre røntgen og CT ved SiV

I slutten av mars ble SiV gjenstand for nyhetsoppslag i NRK og sosiale medier om høye stråledoser ved undersøkelser utført ved radiologisk avdeling. Vinklingen saken fikk kan ha bidratt til ubegrunnet frykt blant pasienter og brukere av SiVs røntgentjenester. Grunnlaget var gjort ut fra data som ikke er sammenlignbare mellom ulike aktører innen radiologi.

Røntgen

​Alle røntgenundersøkelser består av minimum to eksponeringer (bilder) per undersøkt kroppsdel, noen ganger flere. Det er viktig med et godt samarbeid mellom pasient og helsepersonell for å få gjennomført undersøkelser med færrest antall eksponeringer opp mot ønsket resultat. Dette tilstreber vi  ved alle undersøkelser.
 
Som andre tjenesteleverandører arbeider radiologisk avdeling aktivt og systematisk med å forbedre undersøkelsesmetodene våre for å holde stråledosene til pasientene så lave som mulig. Det er ingen grunn til bekymring for at pasienter som kommer til SiV påføres en større strålebelastning enn ved andre sykehus eller private institutter.