HELSENORGE
Praksisnytt

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Vestfold

Den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen (TSB) i Vestfold ble fra 01.januar 2018 organisatorisk samlet i avdeling for rusbehandling. Avdelingen tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.

To som er ute og går tur

Avdelingen består av seksjonene poliklinikk rus og avhengighet (PRA), LAR poliklinikk, samt døgnavdelingene. Alle poliklinikker ved avdeling for rusbehandling tilbyr tjenester i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnseksjonene er samlet på Skjerve, Nøtterøy.

Det er nå etablert et felles inntak til TSB som rettighetsvurderer og fristfastsetter nye henvisninger. For de aller fleste pasienter vil forløpet starte med kartlegging i poliklinikk før forsterkende tiltak iverksettes.

Henvisningsadresser

Henvisninger sendes fortrinnsvis til de nye elektroniske adressene:

  • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – avdeling for rusbehandling

    Eller
  • Rus- og avhengighet (spilleavhengighet og annen avhengighet)