Praksisnytt

Urinveisinfeksjon/ESBL-studien

Våren 2013 var starten for en multisenter studie der vi ville se på effekten av mecillinam (Selexid, Penomax) ved cystitt forårsaket av ESBL-produserende E. coli. Dette er et viktig og relevant tema med behov for klinisk dokumentasjon.

illustrasjonsbilde fra mikrobiologisk avdeling

Mange fastleger i vårt distrikt deltok med inklusjon både av ESBL- kasus og kontroller.

Resultatene foreligger nå og er publisert i Journalof Antimicrobial Chemotherapy, kan leses her

I studien konkluderes det med at mecillinam i dose 400 mg x 3 gir ønsket effekt ved slike infeksjoner, både klinisk og bakteriologisk vurdert, altså høyere dose enn det som vanligvis anbefales. Varighet av kur er lite dokumentert, men 5-7 dager antas tilstrekkelig.

TAKK til alle fastlegekontor som bidrog til gjennomføring av en viktig studie