HELSENORGE
Praksisnytt

Utredning av pasienter med utmattelse – herunder CSF/ME - og tilbud til denne pasientgruppen

I samråd med medisinsk ansvarlige innen nevrologi og infeksjonsmedisin skal pasienter med utmattelsessymptomer nå henvises til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet (KFMR). Legene ved KFMR vil gjøre en grundig klinisk vurdering og ved behov bistå fastlegen i fastsettelse av diagnose. Dersom det er mistanke om nevrologisk sykdom eller infeksjon, skal pasienten henvises til nevrologisk- eller infeksjonsmedisinsk poliklinikk som tidligere.

to som er ute og går

Tilbudene knyttet til denne pasientgruppen blir da i sin helhet liggende i klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. På Kysthospitalet vil legene gjøre en klinisk vurdering, og på Kysthospitalet er det også et poliklinisk, diagnoseuavhengig tilbud til pasienter som sliter med utmattelse, herunder CFS/ME.

Mestringstilbudet til pasienter med CFS/ME lærings- og mestringssenteret i Tønsberg vil være som før. Tilbudene til pasientgruppen vil avstemmes med hverandre.