HELSENORGE
Praksisnytt

Utvidet gastroenterittpanel

Det er økt bevissthet om at også adeno- og rotavirus kan gi gastroenterittsymptomer hos voksne. Mikrobiologisk avdeling har derfor utvidet sitt gastroenteritt-panel til å gjelde noro-, sapo-, adeno- og rotavirus.

Petriskåler

​På den nye reviderte papirrekvisisjonen kan rekvirent krysse av for ALLE gastroenterittagens og i tillegg få med bakterier/parasitter: Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella/enteroinvasiv E.coli (EIEC), Giardia lamblia,
Cryptosporidium og Entamoeba histolytica.

Avhengig av kliniske opplysninger/indikasjon vil det da også utføres supplerende undersøkelser av Vibrio, Plesiomonas, Aeromonas, enterohemoragisk E.coli (EHEC) og enteropatogen E.coli (EPEC). Rekvirent kan også velge
kun virus eller bakterier/parasitter, avhengig av klinikk.

Prøven sendes inn på Fecal Transwab medium, med synlig, helst rikelig feces på prøvepinnen. Dette er viktig for å sikre god sensitivitet og redusere antall falskt negative undersøkelser. Universalkontainer med skje er nå kun nødvendig for undersøkelser for Clostridium difficile toxin samt for mikroskopi av egg fra innvollsorm/ikter.

Til informasjon: Også ESBL/VRE screening kan sendes på Fecal Transwab (istedenfor to
stk Amies penselprøver).IHR vil få tilsvarende panel som kan søkes opp i kolonnen for analyser:

  • Tarmpatogener bakt/parasitt/virus
  • Tarmpatogener bakterier/parasitter
  • Tarmpatogener virus (noro/sapo/adeno/rota)
  • Clostridium difficile toxin
  • Tarmparasitter mikroskopi
  • Enterobius vermicularis (barnemark)

Utdrag fra papirrekvisisjonen