Utvidet luftveispanel

Praksisnytt

Det kan være overraskende vanskelig å skille de ulike luftveisagens fra hverandre ut fra klinikk. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag før eventuell forskrivning av antibiotika, utvides luftveispanelet ved mikrobiologisk avdeling.

Dame som hopper
 

​Rekvirent får nå adenovirus, metapneumovirus og RS-virus i tillegg til influensa A/B og parainfluensavirus ved rekvirering av luftveisvirus. Ønsker rekvirent ALLE luftveisagens, undersøkes prøven i tillegg for de bakterielle agens; Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis. Rekvirent kan også velge kun viruspanel eller bakterielt panel, se utklipp fra revidert rekvisisjon nedenfor. IHR-koder vil om kort tid oppdateres.

Alle analysene utføres som tidligere på nasopharynxprøve på Transwab transportmedium. Minner om at prøvepinnen må føres dypt inn i nesehulen og holdes der i ca. 15 sekunder for å sikre god sensitivitet på undersøkelsen og redusere risiko for falske negative undersøkelser.

Fra IHR