HELSENORGE
Praksisnytt

Vanlige henvisningsårsaker innen gastrokirurgi

Her er en presentasjon av tre gastrokirurgiske prolemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor fagfeltene gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon.

Operasjon

Gastrokirurgi

Rektalblødning

En god anamnese er viktig for at pasienten henvises i riktig forløp

 • Grundig beskrivelse av symptomer, inkludert B-symptomer
 • Tidligere sykdommer og eventuelle endoskopiundersøkelser
 • Familiehistorikk
 • Rektaleksplorasjon skal utføres på alle pasienter med rektal blødning og eventuelle funn følge henvisningen
 • Pasienter over 40 år med rektalblødning skal henvises til gastromedisinsk seksjon for coloskopi
 • Pasienter under 40 år med rektalblødning
 • Dersom man mistenker fokus i endetarm kan pasienten henvises til rektoskopi. Ved malignitetsmistanke skal pasienten henvises i pakkeforløp.

Hemoroider

 • Asymptomatiske hemoroider opereres ikke og trenger ikke henvises til kirurgisk poliklinikk
 • Det postoperative forløpet etter hemoroideoperasjon kan være preget av betydelige smerter og ubehag, og operasjon er derfor forbeholdt de med uttalte plager
 • Indre hemoroider og analprolaps kan strikkes ved ano/rektoskopi. Ytre hemoroider og marisker kan ikke strikkes, dermed er eneste alternativ operasjon.
 • Pasienten bør først ha forsøkt konservativ behandling med Scheriproct stikkpiller, evt i kombinasjon med salve. Bør også informeres om gode toalettvaner og å holde avføringen bløt

Marisker/perianale hudfolder

 • Det er kun ved betydelige plager at det er indikasjon for kirurgi. Det vil si store problemer med hygiene, kløe, blødning. Dersom dette ikke er tilfelle er det ikke nødvendig med henvisning
 • Operasjon for marisker fører til en god del postoperative smerter. Veldig mange pasienter som er henvist til vår poliklinikk ønsker ikke operasjon når de blir informert om dette.

Veiledende punkter

Vi håper informasjonen kan bidra til at pasienter med potensielt farlige tilstander ikke blir ventende for lenge, og at man unngår unødvendige konsultasjoner.

Punktene må anses som veiledende, og vi tar gjerne imot en telefon eller henvisning ved tvilstilfeller. Vi setter også pris på å bli varslet per telefon ved akutte innleggelser. Dette hjelper oss til å prioritere pasienter bedre i et travelt akuttmottak.


Du kan se hele listen med informasjon om ulike kirugiske problemstillinger her