Praksisnytt

Vanlige kirurgiske tilstander - skal jeg henvise eller ikke henvise?

Vi har laget en oversikt over noen av de vanligste henvisningsårsakene innenfor fagfeltene urologi og gastrokirurgi der mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon.

Christer Aas Hansen, lege i spesialisering 3 ved gastrokirurgisk seksjon, Vivvi Bjørnø, seksjonsleder ved gastrokirugisk seksjon og Stein Øverby – seksjonsleder ved urologisk seksjon
Publisert 10.02.2021
Sist oppdatert 12.01.2023
operasjonssal

 Vi håper informasjonen kan bidra til at pasienter med potensielt farlige tilstander ikke blir ventende for lenge, og at man unngår unødvendige konsultasjoner.

Punktene må anses som veiledende, og vi tar gjerne imot en telefon eller henvisning ved tvilstilfeller. Vi setter også pris på å bli varslet per telefon ved akutte innleggelser. Dette hjelper oss til å prioritere pasienter bedre i et travelt akuttmottak.


Vi presenterer tre tilstander hver uke i fire uker framover.

Du kan derimot se hele listen med informasjon ulike kirugiske tilstander her

Urologi

Trang forhud er fysiologisk hos små barn og det er ikke nødvendig å trekke forhuden tilbake for vask. Barn uten anamnese med gjentatte balanitter eller andre symptomer opereres ikke.

Langt de fleste fimoser går seg til før pubertetsalder. Hvis fimosen vedvarer ved pubertetsalder kan pasienten henvises til kirurgisk poliklinikk. Man kan eventuelt først forsøke en 6 ukers kur med Dermovat salve

Dersom man ikke klarer å palpere testis i scrotum bør man henvise til ultralyd av genitalia externa før henvisning til kirurgisk poliklinikk. Dersom testiklene på noe tidspunkt palperes eller visualiseres i scrotum på ultralyd er det sannsynligvis jojo-testikler, noe som ikke krever operativ behandling. 

Man opererer nå barn med ikke-descenderte testikler tidligst mulig, i noen tilfeller under 1-års alder. Barn under 1 år opereres ved Barnekirurgisk avdeling OUS, mens barn over 1 år opereres ved SiV.

Asymptomatisk og verifisert hydrocele (ultralyd) uten annen påvist patologi trenger ikke kirurgisk behandling. Hvis pasienten er mye plaget kan han henvises til vurdering ved kirurgisk poliklinikk.