Praksisnytt

Veiledningsgrupper for fastleger

DPS Vestfold tilbyr veiledningsgrupper for fastleger i et 4-parts samarbeid ca. hver åttende uke på grupper av legekontor.

Leger som prater

Deltagere er fastleger, kommunal psykiatritjeneste, DPS, og etter hvert NAV.

Slike grupper har vært i drift i Larvik og Sandefjord nå i 3 år, og erfaringene er positive, slik at tilbudet nå utvides med grupper i Tønsberg. På sikt ønsker man å nå hele fylket.

Det legges opp til at takst 14\14d kan benyttes på egne pasienter, forutsatt at pasienten har undertegnet på samtykke til at ens sak kan legges fram i gruppen. Egne skjema for dette vil bli distribuert når gruppene er i gang.

Veiledningsgruppene er lærerike og kompetansebyggende. Svært viktig og overraskende er at vi vet for lite av hvilke tilbud som finnes i de enkelte kommunene. Her kan vi samhandle kvaliteten på henvisningene våre bedre til riktig tilbud på riktig tid. Det er en god hjelp til å lose henvisningen våre fram slik at avslag ikke kommer.

DPS Vestfold ser fram til et rikt og nyttig samarbeid.

Påmelding til: mette.camilla.moen@siv.no