HELSENORGE
Praksisnytt

Veiledningspoliklinikken Anemone

Veiledningspoliklinikken «Anemone» er en egen poliklinikkt som tar seg av pasienter med fødselsangst og kvinner som har gjennomgått en fødsel med et dødt barn. Poliklinikken vil være stengt i ukene 25-33.

Mor og baby
Illustrasjonsfoto. Foro: Morten Rakke

Erfaringsmessig er sommer en travel tid med mange forløsninger ved Føde-barsel og kombinert med avvikling av ferie så må vi endre litt på driften av det polikliniske arbeidet. Tilbudet med samtaler ved poliklinikk "Anemone" utgår derfor i ukene 25-33. Jordmødrene som er ansatt i poliklinikken trekkes inn i ordinær drift i de aktuelle ukene.

Eventuelle henvisninger til samtaler som har betydning for ønske om sectio legges til obstetrisk poliklinikk. 

Det vil være tilnærmet ordinær drift ved barselpoliklinikken med oppfølging av gravide med hyperemesis og behov for poliklinisk behandling i tillegg til etterkontroll av mor og barn etter fødsel.


Les mer om Veiledningspoliklinikken Anemone her