Praksisnytt

Veiledningspoliklinikken Anemone utgår i sommer

Veiledningspoliklinikken «Anemone” utgår i ukene 25-33 på grunn av sommerferieavvikling i tillegg til at sommeren erfaringsmessig er en travel tid med mange forløsninger.

Nybakt mamma med baby

Jordmødrene som er ansatt i poliklinikken trekkes inn i ordinær drift i de aktuelle ukene. Eventuelle henvisning til samtaler som har betydning for ønske om sectio legges til obstetrisk poliklinikk. 
Det vil være tilnærmet ordinær drift ved barselpoliklinikken med oppfølging av gravide med hyperemesis  og behov for poliklinisk behandling i tillegg til etterkontroll av mor og barn etter fødsel.