Praksisnytt

Viktig beskjed fra mikrobiologisk avdeling om luftveis-PCR inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus)

Antall prøver til coronavirusdiagnostikk har en sterk økning. Dette går hardt ut over PCR-reagenser og utstyr til luftveisdiagnostikk. Vi må derfor fra mandag 16. mars gjøre en streng prioritering av ordinære luftveis-PCR analyser.

Illustrasjon av koronavirus

Både innlagte og polikliniske prøver prioriteres for SARS-CoV-2. Øvrige luftveisvirus (influensa, rhino, adeno, RS, metapneumo) vil ikke lenger analyseres for å sikre reagenser til coronadiagnostikk fremover. Chlamydophila, Mycoplasma og kikhoste testes som før. Vi har fortsatt mulighet til å gjøre influensa- og RS-analyser med alternative tidkrevende tester i spesielle tilfeller.

Hvilke kliniske opplysninger skal på rekvisisjonen?

Symptomer, symptomdebut, detaljert reiseanamnese siste 14 dager og opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer.

Alle oppfordres på det sterkeste å unngå unødvendige luftveisprøver.

Vi håper på godt samarbeid for å sikre stabil laboratoriediagnostikk videre fremover i denne utfordrende pandemisituasjonen.