HELSENORGE
Praksisnytt

Viktig informasjon angående pasientreiser og transportkapasitet!

Det er for tiden restriksjoner i transportkapasiteten til Pasientreiser på grunn av smittevern og nødvendig avstand mellom pasientene under transport, noe som fører til en kraftig reduksjon i antall tilgjengelige plasser på Helseekspress og i taxi. 

lege og pasient
​Dette kan dessverre skape store utfordringer med forsinkelser, og i verste fall kan pasienter risikere å ikke få transport til/fra behandling. Dette kan da igjen føre til at behandlingstimer blir stående ubrukt.

Sykehuset i Vestfold ber deg derfor kun rekvirere til de pasientene som ikke har mulighet til å kjøre selv eller bli kjørt. Selv om pasienten i utgangspunktet har medisinske grunner til å få rekvirert transport, ber vi deg legge inn et ekstra spørsmål om pasienten kan organisere reisen sin selv. Dette for å kunne sikre nok transportkapasitet til de mest sårbare pasientene.