HELSENORGE
Praksisnytt

Viktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastning

Nå benyttes trombinrør ved prøvetaking i forbindelse med glukosebelastning i primærhelsetjenesten som sendes til Sentrallaboratoriet. 

Trombinerør
Eksempler på trombinrør der serum og blodceller ikke er godt adskilt
Ved bruk av trombinrør ser vi ofte at gelen ikke skiller serumet fra de røde blodlegemene tilstrekkelig. Dette er spesielt uheldig når rørene brukes til glukosebelastning, da glukose forbrukes av cellene i serumet og dermed kan bli falsk for lav. 

Vi minner om viktigheten av straks å blande rørene 8-10 ganger. Sentrifuger heller ikke rørene for tidlig (vent 10 minutter), og sjekk visuelt at blodet er koagulert før trombinrøret settes i sentrifugen.

Inspiser rørene etter sentrifugering. Dersom serumet ikke er tilstrekkelig adskilt fra de røde blodlegemene må serum avpipetteres før forsendelse. 

Les også:
Eksempler på trombinrør der serum og blodceller ikke er godt adskilt