HELSENORGE
Praksisnytt

Viktige endringer ved svarrapportering av antibiotikafølsomhet

Fra 04.02 har mikrobiologisk avdeling endret svarrapporteringen for enkelte kombinasjoner av antibiotika og bakterier. I 2019 ble definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika endret til:

petriskål

Følsom ved standarddose (S):

En mikroorganisme er kategorisert som følsom ved standarddose når det er en høy sannsynlighet for terapeutisk suksess ved å bruke et standard doseregime for det aktuelle antibiotikumet.

Følsom ved økt eksponering (I):

En mikroorganisme er kategorisert som følsom ved økt eksponering når det er en høy sannsynlighet for terapeutisk suksess fordi eksponering av det antimikrobielle middelet er økt ved å tilpasse dosering eller ved økt konsentrasjon på infeksjonsstedet.

Resistent (R):

En mikroorganisme er kategorisert som resistent når det er en høy sannsynlighet for terapisvikt, selv ved økt eksponering.

Det er den nye definisjonen av I-kategori som vil få kliniske konsekvenser. For prøver tatt utenfor sykehus får dette hovedsakelig konsekvenser for rapportering av følgende kombinasjoner av bakterie og antibiotikum: 

  1. Haemophilus influenzae er en av de vanligste bakterielle årsakene til KOLS-forverring samt øvre luftveisinfeksjoner hos barn. For å tydeliggjøre behovet for høy nok dosering vil følsomhet for amoksicillin, etter ny standard, aldri kunne besvares «S», men «I» og vil fortsatt være førstevalg til per oral behandling. Anbefalt dosering til voksne vil være 500 mg x 4 po. Ved indikasjon for behandling av barn anbefales minimum 50 mg/kg/døgn (maks 1,5 g/døgn) fordelt på 3 doser, avhengig av alvorlighetsgrad av infeksjon.
    Se mer informasjon om Amoksicillin
  2. Til per oral behandling av Pseudomonas aerguinosa infeksjoner er kun ciprofloksacin tilgjengelig. Ved indikasjon for behandling forutsettes høy dosering og følsomhet for ciprofloksacin vil derfor aldri mer kunne rapporteres som «S», men «I». Anbefalt dosering vil være 750 mg x 2 po til voksne.

For mer bakgrunnsinformasjon se "Valg av antibiotika - en viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen" publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 9. september 2019.