HELSENORGE
Ny operasjonsmetode

- En viktig endring for pasienter i Vestfold og Telemark

Etter lang tids forberedende arbeid og trening kan nå SiV tilby utvalgte pasienter med utposning på hovedpulsåren å bli operert gjennom blodårene i lysken med stentgraft.

– Dette betyr at vi nå har et komplett tilbud innen karkirurgi ved SiV, sier avdelingsoverlege ved radiologisk avdeling, Anders Mikael Hager.

I slutten av april ble de fire første pasientene operert med såkalt stentgraftbehandling. Operasjonen foregår i et samarbeid mellom karkirurger og intervensjonsradiologer, og går ut på at en metallforsterket kunstig åre (et stentgraft) føres inn gjennom pulsårene i lysken og plasseres på innsiden av utposningen på hovedpulsåren i magen. Hensikten med operasjonen er å hindre at utposningen brister og forårsaker alvorlig blødning.

– Et løft for avdelingene 

For pasientene betyr det at i stedet for å bli åpnet fra brystbenet og helt ned til symfysen, slipper de unna med ett tommelfingerbredt snitt i hver lyske. Fordi operasjonen gjennomføres med lokalbedøvelse, blir det også lettere for pasientene å komme seg etter inngrepet.

– Denne operasjonsmetoden egner seg spesielt for eldre og pasienter som av andre grunner ikke tåler åpen kirurgi like godt. Etter operasjonen er pasientene oppe og går samme dag, forklarer seksjonsleder ved karseksjonen, Torbjørn Bakken og overlege ved radiologisk seksjon, André Amundrød.

– Dette er et løft for avdelingene på flere måter, mener avdelingssjef Lene Aasheim Hoffstad, og viser til det positive samarbeidet mellom karkirurgi, anestesi og intervensjonsradiologi, både på lege- og sykepleiersiden.

– I tillegg håper vi det kan ha positiv effekt på rekruttering av spesialister til sykehuset, sier hun. 

Tverrfaglig samarbeid

Også overlegene Bakken og Amundrød trekker frem det tverrfaglige samarbeidet som nøkkelen til suksess.

– De grundige, tverrfaglige diskusjonene i forkant av operasjonene sikrer kvaliteten på beslutningene. Vi utfyller hverandre og samarbeider om å komme fram til det beste for pasientene.

Forberedelsene til den nye prosedyren har foregått siden i fjor sommer.

– Vi har gjennomført simulatortrening, intern opplæring og hospitert ved andre sykehus. Vi har tenkt tverrfaglig hele veien og alle faggruppene har vært med i arbeidet med å utforme den nye prosedyren, noe som sikrer kvaliteten på behandlingen, sier de.