HELSENORGE

Analysen osmotisk resistens erstattes av flowcytometrisk metode

I en årrekke har vi utført osmotisk resistens for diagnostikk av hereditær sfærocytose ved Sentrallaboratoriet. De nyeste, internasjonale retningslinjer (1) anbefaler imidlertid at osmotisk resistens ikke brukes, men erstattes av flowcytometrisk eosin-5-maleimid (EMA)-bindingstest.

​Anbefalingen er basert både på vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet ved EMA-bindingstest. I tillegg er den en mindre arbeidskrevende metode enn osmotisk resistens. Ved OUS ble analysen osmotisk resistens nedlagt i mai 2012 i samråd med sentrale klinikere innen feltet.

EMA-bindingstest uføres på Avdeling for immunologi og transfusjonmedisin (IMM), Enhet for cellulær immunologi og flowcytometri, Rikshospitalet. Bruk rekvisisjonen til cellulær immunologi, Rikshospitalet (der det skal krysses av for ”Flowcytometrisk sfærocytosetest/”Bånd 3”).

NB! Analysen må avtales på forhånd på telefon 23074908.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege, Sentrallaboratoriet

Referanser:

1. Bolton-Maggs, P.H., et al., Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis--2011 update. Br J Haematol, 2012. 156(1): p. 37-49.