HELSENORGE

Cephotest erstattes med en ny APTT-test med nytt referanseområde

P-Cephotest nedlegges fordi det ikke lenger lages reagenser for denne analysen. Den vil bli erstattet med en nær beslektet aktivert partiell tromboplastintid (APTT)-test. Navnet på den nye analysen vil være P-APTT.

​Testen er en screeninganalyse for arvelige og ervervede defekter i det indre koagulasjonssystem, og er i ulik grad følsom for nivå/aktivitet av koagulasjonsfaktorene faktor I (fibrinogen), II (protrombin), V, VIII, IX, X, XI og XII. Videre vil testen være forlenget under heparinbehandling, samt ved tilstedeværelsen av lupus antikoagulans.

Sammenligning mellom gammel og ny metode:

Den nye testen gir lenger koagulasjonstid enn den gamle. APTT-testen synes å være mer følsom for en mangel på koagulasjonsfaktorene VIII og IX, og også mer følsom for hepariner og tilstedværelse av lupus antikoagulans.

Indikasjoner:

  • Utredning av blødningstilstander/mistanke om blødersykdom (spesielt hemofili A og B)
  • Monitorering av behandling med ufraksjonert heparin
  • Utredning av trombofili (screening på tilstedeværelse av lupus antikoagulans)
  • Screening på disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

Referansegrenser og terapeutisk nivå:

Eget referansemateriale mangler. Basert på erfaringer fra svenske laboratorier, som har benyttet denne testen i mange år, er referanseområdet for den nye P-APTT-testen satt til 30-42 sekunder (verifisert ved måling på blodgivere her hos oss).
De samme laboratorier anbefaler 60-120 sekunder som terapeutisk mål ved monitorering av behandling med ufraksjonert heparin.

Interferens:

NB! Behandling med lavmolekylært heparin og/eller Marevanbehandling kan gi lett forlenget koagulasjonstid med det nye reagenset.

Svar vil ledsages av en fast kommentar om analyseendringen i ca. tre måneder.

Helle B. Hager
medisinskfaglig ansvarlig overlege