HELSENORGE

Endring av en rekke referanseområder

Vi har foretatt en revisjon av våre referanseområder. Tidligere manglet vi sporbarhet for flere av våre referanseområder, spesielt for barn. Det har ført til mindre endringer i referansegrensene for en rekke analyser.

De oppdaterte og til en hver tid gjeldende referanseområder med litteraturhenvisninger er tilgjengelig på våre nettsider.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege