HELSENORGE

Endring av målemetode og ny nedre referansegrense for vitamin B12

Fra og med 17.11.2009 tar vi i bruk en reformulert metode for måling av vitamin B12.

​Sammenlignende målinger på 160 pasientprøver her ved Sentrallaboratoriet viser at den reformulerte metoden gir noe høyere verdier enn den gamle. Den relative forskjellen mellom metodene er størst i det lave området.

I samsvar med ovenstående vil nedre referansegrense fra og med samme dato bli økt fra 120 pmol/L til 140 pmol/L. Øvre referanseområde holdes uendret.

Etter dette vil referanseområdet for vitamin B12 være følgende:
140 - 650 pmol/L.

Samtidig som vi informerer om denne endringen, vil vi igjen minne om

  • at referansegrensene skal avgrense de sentrale 95 % av en ”normalbefolkning”, d.v.s. at B12-verdi under nedre referansegrense kan forekomme uten reell B12-mangel. Spesielt gjelder dette for gravide og P-pillebrukere.
  • at funksjonell B12-mangel ikke med sikkerhet kan utelukkes med måleresultater i nedre referanseområde (140 – 220 pmol/L).
  • at alle tilfeller av mistenkt B12-mangel med verdier under eller i lavt referanseområde bør utredes videre med måling av S-metylmalonat (og eventuelt P-homocystein), som er økt hvis det foreligger en reell B12-mangel.
  • at ved påvist B12-mangel skal årsaken til mangelen utredes.


Sverre Marstein
avdelingsoverlege