HELSENORGE

Endring av målemetode og nytt referanseområde for angiotensin converting enzyme (S-ACE)

Fra og med mandag 12.10.2009 går vi over til å benytte en annen metode for måling av angiotensin converting enzyme i serum (S-ACE).

​Den nye metoden er en modifikasjon av den gamle og benytter samme substrat, men med en litt annen sammensetning og konsentrasjon når det gjelder de øvrige komponenter i reaksjonsblandingen. Grunnen til metodeendringen er at den nye metoden har kommersielt tilgjengelige reagenser, slik at vi heretter slipper å lage våre egne.
Sammenligning mellom gammel og ny metode viser meget god korrelasjon, men den nye metoden gir ca. 40 % lavere verdier enn den gamle.

Det nye referanseområdet, basert på matematisk omregning av vårt tidligere referanseområde, blir da følgende:

0-2 år: 6-95 U/L
3-14 år: 9-85 U/L
15 år: 10-65 U/L

Sverre Marstein
avdelingsoverlege