HELSENORGE

Felles akkrediteringsnummer for sentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdeling

Sentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdeling er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Akkrediteringen omfatter prøvetaking/veiledning, analysemetoder og svarrapportering inkludert medisinsk faglig vurdering/fortolkning.

27.mai 2015 slår sentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdeling sammen sine akkrediteringer. Etter sammenslåing beholdes sentrallaboratoriets akkrediteringsnummer, TEST 197. Papirrekvisisjon mikrobiologisk avdeling blir oppdatert i neste versjon.

Informasjon om akkrediterte analyser, se www.akkreditert.no

Akkreditering sikrer kvalitet på våre tjenester, og innebærer trygghet for rekvirent og pasient.

Informasjon ved Siri Vedeld Hammer, klinikksjef klinikk medisinsk diagnostikk